Galerija

28. februar 2023.
Deo atmosfere sa stručnog skupa “Pozicioniranje pedagoga u savremenom vaspitno-obrazovnom kontekstu“ koji je održan 24.02. na Filozofskom fakultetu u okviru 50-godišnjeg jubileja postojanja Odseka za pedagogiju. Skup je posetilo preko 60 učesnika, pedagoga iz svih nivoa obrazovnog sistema, ali i studenata, budućih pedagoga. Zahvaljujemo se prof. dr Slađani Zuković, Živki Komlenac, Nadi Ilić, Sanji Rista Popić, Isidori Tasić, Aleksandri Kalezić Vignjević, Dorotei Budinski na inspirativnim izlaganjima! Hvala i publici koja se aktivno uključila u diskusiju sa veoma zanimljivim pitanjima, zapažanjima i mišljenjima.

Radionice u srednjim školama “Učiti je lako, može svako” i “Kako (lako) do karijere iz snova”

Okrugli sto „Mogućnosti unapređenja prakse studenata pedagogije“ 2019.

Stručna ekskurzija u Prag 2018.

Tribina Preduzetnistvo u pedagogiji 20.11.2018.

Fotografije Fakulteta

Fotografije sa ekskurzije

Izložba Igračka mog detinjstva – „prozor“ u svet odraslih, odražana 4. maja 2014. godine