Dešavanja

  1. Realizovana je stručna ekskurzija studenata pedagogije u Budimpeštu, od 4.11. do 6.11.2016. godine
  2. U okviru akcije studenata pedagogije „Književnost otkriva ono što stvarnost skriva” odabrano je tridesetak naslova iz literature za decu i o deci koji su poklonjeni Instititu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
  3. U toku su pripreme za pedagošku obuku trenera zaposlenih u privatnim školama sporta za decu od 3 do 10 godina.
  4. U toku je izrada baze interesovanja i preferencija studenata pedagogije za vannastavne aktivnosti i volonterski rad, kao i uspostavljanje saradnje sa relevantnim institucijama koje bi omogućile studentima pedagogije priliku da se u njima volonterski angažuju.