Stručni skup/simpozijum „Uloga pedagoga u prevenciji nasilja u sistemu obrazovanja i vaspitanja“

Позив за учешће на стручном скупу/симпозијуму
УЛОГА ПЕДАГОГА У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Поштовани,

Педагошки центар и Одсек за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду организују стручни скуп/симпозијум на тему Улога педагога у превенцији насиља у систему образовања и васпитања“.

Скуп ће бити одржан 12.04.2024. године од 13.00h до 17.00h.

Циљ симпозијума усмерен је на анализу тренутне ситуације у васпитно-образовном систему и позиције и улоге коју педагози имају у оквиру превенције насиља. Стручњаци који се баве овом темом понудиће конкретне смернице и алате за рад са наставницима, родитељима и децом у циљу превенције насиља у васпитно-образовном систему. Намера нам је да кроз размену искуства теоретичара, истраживача и практичара који се баве овом облашћу сагледамо могућности за унапређивање компетенција, личних капацитета и јачање професионалних вештина педагога у васпитно-образовном контексту.

Стручни скуп је акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања (1091) и признат је као облик сталног стручног усавршавања.

Теме:

 • Теоријски модели и актуелна истраживања о превенцији вршњачког насиља
 • Стандарди и процедуре у обуци педагога приликом сумње на изложеност насиљу
 • Могућности педагога у превенцији насиља кроз сарадњу са родитељима
 • Перспектива деце која су преживела насиље и модел комуникације са њима
 • Значај емоционалне писмености у превенцији насиља – активности, технике и вежбе за развој социо-емоционалних вештина код деце

Излагачи:

 • Доц. др Стефан Нинковић, Одсек за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду
 • Проф. др Светлана Лазић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад
 • Елвира Стефановић, Основна школа „Петефи Шандор”, Нови Сад
 • Катарина Мајкић, Центар за развој потенцијала деце и младих ”Play”, Нови Сад
 • Дијана Борбаш, Едукативни центар ”Mind”, Нови Сад

Пријава и котизација

Пријава учесника је обавезна и врши се путем пријавног линка: https://forms.gle/ZdKApd8GD9X7mt8H8 (инструкције за уплату се налазе у пријавном формулару), а број учесника је ограничен. Рок за пријаву и уплату котизације је 10.04.2024. године до 20h. Котизација износи 3000 динара. Скенирану потврду о уплаћеној котизацији потребно је послати на мејл адресу pec@ff.uns.ac.rs. Молимо Вас да обавезно у наслову поруке наведете име и презиме особе на чије име је уплаћена котизација.

1.  Уплате физичких лица:

Број текућег рачуна: 840-1712666-26 Позив на број: 97 638004775
Прималац: Филозофски факултет, 21000 Нови Сад, др Зорана Ђинђића 2 Назнака/сврха уплате: Педагогија стручни скуп

2.  Уплате правних лица:

Уколико Вам је потребан предрачун за плаћање котизације, молимо Вас да пошаљете е-mail на адресу marko.kacavenda@ff.uns.ac.rs (021/4853978) и да у поруци наведете пун назив, адресу, ПИБ и МБ установе преко које се врши плаћање котизације, износ на који треба да гласи фактура, као и име и презиме учесника. Молимо Вас да у наслову поруке напишете “предрачун за уплату котизације за стручни скуп – симпозијум Улога педагога у превенцији насиља у систему образовања и васпитања“.

Програмско-организациони одбор симпозијума:

 • Проф. др Слађана Зуковић, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за педагогију
 • Проф. др Станислава Марић Јуришин, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за педагогију
 • Проф. др Милена Летић Лунгулов, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за педагогију
 • Доц. др Борка Малчић, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за педагогију
 • Доц. др Наташа Танчић, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за педагогију
 • Доц. др Сенка Слијепчевић, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за педагогију
 • Ма Александра Павловић, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за педагогију
 • Ма Тамара Драгојевић, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за педагогију
 • Ма Јована Турудић, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за педагогију
 • Ма Симона Бекић, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за педагогију

За додатна питања и недоумице у вези са пријавом на округли сто будите слободни да се обратите др Сенки Слијепчевић на мејл адресу: senkaslijepcevic@ff.uns.ac.rs или путем телефона: 062/9280827.

План рада Симпозијума (пдф)

Педагошки центар и Одсек за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду